Topkapning

Vi tilbyder dig topkapning i Aarhus!

Minimer chancerne for skader

Har dit træ brug for en topkapning?

Hos Træer & Teknik sikrer vi, at topkapningen sker professionelt med præcision og omhu, så vi ikke skader omkringliggende bygninger og beplantning. Topkapning er en arbejdsmetode, der anvendes fra lift eller vha. træklatring med klatreudstyr, når der ikke er plads til at fælde træet på normal vis. Topkapning kan også bruges, hvis træet ikke skal fældes helt, men blot reduceres i kronens omfang. F.eks. hvis grene fra træet kan gøre skader på bygninger eller installationer, eller hvis kronens omfang gør, at der er meget skygge på hustaget eller terrasse. Med mos og alger til følge.

Vi har mange års erfaring med topkapning fra opgaver i byer som Århus, Horsens, Skanderborg, Randers og Silkeborg.

Previous slide
Next slide

Professionel topkapning til private og erhverv

Topkapning kan være en farlig opgave, og det er derfor vigtigt, at det udføres af professionelt personale, som er uddannet til det. Vi er uddannet på Skovskolen og har alle de relevante kurser inden for topkapning, træpleje og træbiologi. Topkapning kræver det rigtige og godkendte udstyr, viden om de forskellige træers måde at reagere på, når man saver i dem. Og viden om træbiologi, beskæring og ikke mindst rutine. Det har vi og kan derfor hjælpe dig med opgaven. Lige meget om det er for privat eller erhverv, eller om det er ét eller flere træer, det drejer sig om, så klarer vi opgaven.

Inde i lukkede haver med begrænset plads er det oftest topkapning med klatring som metode, der bruges, da der ikke er plads til en stor og tung lift eller en kran. Hvis der er flere træer, der skal topkappes, og der er god plads, er det som regel en fordel at bruge lift, da det letter opstigningen og bevægelsen rundt i træet. Også her er det vigtigt med professionelt og uddannet personale, der har rutinen og det rigtige udstyr. I nogle tilfælde kan man topkappe vha. en lastbilkran med fældehoved. Lastbilkranen kan nå ca. 21 m, og da den kan holde fast i det, den skærer over, har den absolut sine fordele.

Topkapning og styning

Styning af træer

Styning er en meget hård beskæringsmetode.

Styning er en meget hård beskæringsmetode. Træet bliver skåret meget kraftigt tilbage, med de konsekvenser, at man efterlader store sår, der kan være adgangsvej for svampe og insektangreb. Træets resterende levetid bliver reduceret væsentligt. I mange tilfælde til 10-20 år. Træet reagerer ved at sætte en voldsom vækst i gang. Konsekvensen er, at kronen bliver mere tæt og giver mere skygge. Disse nye skud kalder man ”vanris” eller ”forkerte skud”. De udspringer lige under barken og ikke som en almindelig gren, der udspringer inde fra midten af en gren. Dvs. ”vanris” sidder ikke så godt fast. Og får de lov til at sidde i mange år, kan de blive så store, at træet bliver et potentielt farligt træ eller et risikotræ. Så det er vigtigt, når man styner træer, at disse skud bliver skåret af med få års mellemrum. Det kan være aktuelt, hvis man af en eller anden grund ikke vil af med træet, men det er blevet alt for stort. Man kan sige, at når det ikke er en mulighed at fælde træet eller lade det stå uden at gøre noget, så kan styning være den eneste mulighed. Når styning kommer på tale, oplyser vi altid om de konsekvenser det har. Styning kan være aktuelt, hvis man ønsker at skabe ”knuder ” på træerne. ” Knudebeskæring” hedder det på fagligt sprog. Rent praktisk er første led i processen at træet bliver stynet. De efterfølgende skud bliver herefter afskåret/afklippet hvert år. Med tiden vil træet danne fortykkelser eller ”knuder”, der hvor skuddene udspringer fra. Lindetræ er velegnet til ”knudebeskæring”. Det giver utroligt flotte skulpturer om vinteren, når de står uden blade. Den karakteristiske allé ved Marselisborg slot langs kongevejen et godt eksempel.
Knudebeskæringer

Hvis du ikke vil af med træet, men det er blevet alt for stort.

Styning kan være aktuelt, hvis man ønsker at skabe ”knuder ” på træerne. ”Knudebeskæring” hedder det på fagligt sprog. Rent praktisk er første led i processen at træet bliver stynet. De efterfølgende skud bliver herefter afskåret/afklippet hvert år. Med tiden vil træet danne fortykkelser eller ”knuder”, der hvor skuddene udspringer fra. Lindetræ er velegnet til ”knudebeskæring”. Det giver utroligt flotte skulpturer om vinteren, når de står uden blade. Den karakteristiske allé ved Marselisborg slot langs kongevejen et godt eksempel.
Mange års erfaringer

Kvalificeret til opgaven, med 37 års erfaringer indenfor området.

Vi har stor erfaring inden for dette område og anvender kun godkendt udstyr, når vi skal fælde træer fra toppen og nedefter. Overlad derfor trygt topkapningen til os, da vi yder et professionelt og sikkert stykke arbejde. Topkapning kan være en farlig opgave, og det er derfor vigtigt, at det udføres af professionelt personale, som er uddannet til det. Vi er uddannet på Skovskolen og har alle de relevante kurser inden for topkapning, træpleje og træbiologi.
Professionelt udstyr

Maskiner og udstyr der sikrer opgavens kvalitet og resultat.

Topkapning kræver det rigtige og godkendte udstyr, viden om de forskellige træers måde at reagere på, når man saver i dem. Og viden om træbiologi, beskæring og ikke mindst rutine. Det har vi og kan derfor hjælpe dig med opgaven. Lige meget om det er for privat eller erhverv, eller om det er ét eller flere træer, det drejer sig om, så klarer vi opgaven.
Topkapning til private

Vi kan godt foretage en topkapning i haven.

Inde i lukkede haver med begrænset plads er det oftest topkapning med klatring som metode, der bruges, da der ikke er plads til store og tunge lifte eller kraner. Vi kan derfor afhjælpe dig med topkapning i haven under sikre forhold.
Topkapning til erhverv

Flere træer på et større areal, kan klares med lastbilkranen.

Hvis der er flere træer, der skal topkappes, og der er god plads, er det som regel en fordel at bruge lift, da det letter opstigningen og bevægelsen rundt i træet. I nogle tilfælde kan man topkappe vha. en lastbilkran med fældehoved. Lastbilkranen kan nå ca. 21 m, og da den kan holde fast i det, den skærer over, har den absolut sine fordele.
Lad os hjælpe dig

Vi står klar til at hjælpe dig, så tøv ikke med at kontakte os, så giver vi et gratis og uforpligtende besøg og tilbud!